Obudowy stacyjne RSS

Opis produktu

Rozdzielnice i obudowy stacyjne RSS są dedykowane do stacji słupowych, wnętrzowych i wolnostojących. Mają zastosowanie jako urządzenia do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w obwodzie za transformatorem.
Zależnie od przeznaczenia oferujemy rozdzielnice w następujących typach.
RSS- rozdzielnica słupowa
W obudowie aluminiowej
W obudowie chemoutwardzalnej
RSSW- rozdzielnica wnętrzowa
W obudowie metalowej
RSST- rozdzielnica wolnostojąca
W obudowie termoutwardzalnej

W zależności od projektu, warunków i wymogów obowiązujących na danej grupie energetycznej każda z rozdzielnic jest odpowiednio skonfigurowana i dostosowana do wymaganych potrzeb
i standardów.

  Specyfikacja

 • Stopień ochrony: IP44
 • Kolor standardowy: RAL 7032
 • Zgodność z normami: PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003
 • Prąd znamionowy do 1250A

Właściwości

 • Konstrukcja wykonana z blachy aluminiowej o grubości 2 mm
 • Zabudowa obustronna
 • Trzypunktowy zamek
 • W górnej części obudowy znajdują się przepusty do wprowadzania kabli
 • W dolnej części obudowy znajduje się przepust umożliwiający wprowadzenie kabli ziemnych

Zobacz inne produkty

Obudowy i rozdzielnice metalowe